Nông nghiệp

Nông nghiệp
Thắt lưng Xử lý thực vật
Apex chúng tôi mở rộng cung cấp nhiều sản phẩm cho ngành công nghiệp nông nghiệp và nhiều trong số đó được cung cấp trực tiếp cho các nhà sản xuất thiết bị gốc. Đai của chúng tôi cung cấp các lạm dụng cao và khả năng chống mòn, đó là cần thiết trong ngành nông nghiệp gian khổ.

agri-belting-2

Continue reading…