Rất nhiều người đang mở shop bán hàng mà không qua bất kì trường lớp gì về kĩ năng quản lý hay kinh tế học. Khi cửa hàng phát triển…
Đọc tiếp